Menulis Bukan Kerna Nama

Rabu, 7 Disember 2016

Huruf Muqataah

3.Tiga Huruf
Huruf Alif Lam Mim
a. permulaan Surah Al-Baqarah ( 2:1)
b. permulaan Surah Ali Imran ( 3:1)
c. permulaan Surah Al-'Ankabut ( 29:1)
d. permulaan Surah Al-Rom ( 30:1)
e. permulaan Surah Luqman ( 31:1)
f. permulaan Surah Al-Sajdah ( 32:1 )

Huruf Alif Lam Ro
a. permulaan Surah Yunus ( 10:1)
b. permulaan Surah Hud ( 11:1)
c. permulaan Surah Yusuf ( 12:1)
d. permulaan Surah Ibrahim ( 14:1)
e. permulaan Surah Al-Hijr ( 15:1)

Huruf Tho Sin Mim
a. permulaan Surah Asy-Syu'ara' ( 26:1)
b. permulaan Surah Al-Qasas ( 28:1)
'Huruf 'Ain Sin Qaf' - iaitu permulaan Surah Asy-Syura ( 42:2)

4.Empat Huruf
Huruf Alif Lam Mim Sod - iaitu permulaan Surah Al-A’raf ( 7:1 )
Huruf Alif Lam Mim Ro - iaitu permulaan Surah Ar-Ra'd ( 13:1 )

5.Lima Huruf
Huruf Kaf Ha Ya ‘Ain Sod - iaitu permulaan Surah Maryam ( 19:1 )
Share:

0 comments: